ZAKON O SPOLJNOJ TRGOVINI NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMENE(„Sl. list SCG“, br. 7/2005 i 8/2005 – ispr. i „Sl. glasnik RS“, br. 95/2013 – dr. zakon)

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

Ovim zakonom propisuju se način i uslovi pod kojima se može vršiti spoljna trgovina, transport i tranzit naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (u daljem tekstu: kontrolisana roba), definišu njihovi pojmovi, utvrđuje organ nadležan za izdavanje dozvola za izvoz, uvoz, transport, tranzit, posredovanje i vršenje usluga u spoljnotrgovinskom prometu, uslovi pod kojima se mogu izdavati dozvole, ovlašćenja nadležnih organa u sprovođenju ovog zakona, nadzor i kontrola i kaznene odredbe u slučaju kršenja ovog zakona.

Savet ministara donosi propise za sprovođenje ovog zakona.

Član 2

Cilj ovog zakona je uspostavljanje državne kontrole radi ostvarivanja i zaštite bezbednosnih, spoljnopolitičkih i ekonomskih interesa državne zajednice Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: Srbija i Crna Gora), međunarodnog kredibiliteta i integriteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza koje je preuzela Srbija i Crna Gora.

Član 3

Kontrolisanom robom, u smislu ovog zakona, smatra se:

1) naoružanje, vojna oprema i odnosne tehnologije, usklađeni sa Zajedničkom listom vojne opreme obuhvaćene Pravilima ponašanja Evropske unije o postupanju kod izvoza naoružanja;

2) roba dvostruke namene, uključujući softver i tehnologije, koja pored civilne može imati i vojnu namenu, usklađena sa Listom roba i tehnologija dvostruke namene Evropske unije.

Savet ministara utvrđuje nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme i listu robe dvostruke namene, kao i druge liste radi izvršavanja obaveza iz međunarodnih ugovora.

Član 4

Roba koja nije obuhvaćena članom 3 ovog zakona smatra se kontrolisanom robom u slučaju kada lice koje namerava da izvrši spoljnotrgovinski promet dođe do saznanja od strane nadležnih organa ili ima razlog da misli da predmetna roba jeste ili može biti, u celini ili delimično, upotrebljena za razvoj, proizvodnju, manipulaciju, raspolaganje, održavanje, skladštenje, otkrivanje, detekciju, identifikaciju ili širenje hemijskog, biološkog ili nuklearnog naoružanja, ili drugih nuklearno-eksplozivnih naprava, ili za razvoj, proizvodnju, održavanje ili skladištenje raketa sposobnih da nose takvo naoružanje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović