SAVETOVANJE U PK BEOGRAD NA TEMU MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA

17. septembra 2013. godine, ODRŽANOSAVETOVANJEMEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNO-TRGOVINSKOG POSLA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA IZ JULA 2013. GODINE

 

 

PK BEOGRAD - MEŠUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA 17. 09. 2013.U organizaciji Privredne komore Beograda i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ 17. septembra 2013. godine održano je savetovanje na temu: MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNO-TRGOVINSKOG POSLA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA IZ JULA 2013. GODINE.

„Cilj savetovanja jeste detaljno upoznavanje sa najnovijim načinom spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. Pored objašnjenja nove Odluke i Uredbe iz jula 2013. godine, koja se prvenstveno odnose na regulisanje prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu spoljnotrgovinskih i kreditnih deviznih poslova sa inostranstvom, biće obrađeni konkretni primeri iz prakse sa detaljnim uputstvima za rad”, istakla je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje Komore Beograda.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomistaBiljana Trifunović, vlasnica i direktorka firmeIFA-INTERNATIONALFINANCIALAGENCY”, dugogodišnji novinar dnevnog lista „Privredni pregled, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. IMG_6439 17.09.

Na savetovanju je bilo reči o:  Prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga; prebijanju dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostranstvom; primerima potrebne dokumentacije; o ugovoru-Izjavi; razlikama između međunarodne kompenzacije i prebijanja; reeksportnim poslovima – kada se roba kupuje i prodaje u inostranstvu bez ulaska  u zemlju; prodaji i kupovini robe  na teritoriji Republike Srbije od  stranih pravnih lica – naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju; obavezama obračuna PDV i drugo.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović