• Home
  • Blog
  • Zakoni

UPUTSTVO O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU


 („Sl. glasnik RS“, br. 48/2013)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Uputstvom o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu (u daljem tekstu: Uputstvo), uređuju se uslovi, način i postupak izdavanja uverenja i overavanja isprava koje izdaje i overava Privredna komora Srbije (u daljem tekstu Komora), koji prate robu pri izvozu ili uvozu, ako je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili međunarodnim ugovorom to predviđeno.

II IZDAVANJE UVERENJA

Član 2

Privredna komora Srbije izdaje uverenja o:

1. domaćem preferencijalnom poreklu robe Form A – na osnovu Opštih šema preferencijala (GSP);

2. domaćem poreklu robe sa nepreferencijalnim tretmanom, kao i uverenja o domaćem poreklu robe sa nepreferencijalnim tretmanom za tekstil i tekstilne proizvode koji nisu pomenuti Sporazumom o trgovini tekstilnim proizvodima između EZ i Republike Srbije;

3. podacima kojima Komora raspolaže;

4. višoj sili;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović