ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PLAĆANJE, ODNOSNO NAPLATU U ROBI, ODNOSNO USLUGAMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 109/2005)

1. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (u daljem tekstu: Ministarstvo) odobrava domaćem licu da robu koju uvozi, odnosno izvozi, kao i usluge u spoljnoj trgovini plati, odnosno naplati u robi ili uslugama (u daljem tekstu: kompenzacioni poslovi), na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa odredbama ove odluke, i to:

1) ako se izvozom robe i usluga plaća zakup opreme, uvoz opreme, repromaterijala i sirovina namenjenih proizvodnji robe i pružanju usluga za izvoz;

2) ako se izvozom robe i usluga plaća uvoz opreme, repromaterijala i sirovina koji se ne proizvode ili se ne proizvode u količinama dovoljnim za snabdevanje domaćeg tržišta;

3) kada se usluga oplemenjivanja naplaćuje, odnosno plaća u robi koja je predmet oplemenjivanja, odnosno oplemenjenoj robi;

4) ako se plaća uvoz ili zakupnina opreme, sirovina i repromaterijala koji se koriste u sopstvenoj proizvodnji ako se na drugi način ne mogu platiti, odnosno naplatiti.

Na uvoz i izvoz robe i usluga iz stava 1. ove tačke primenjuju se propisi koji se odnose na redovan uvoz, odnosno izvoz.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović