7

IZVOZ I UVOZ ROBE I USLUGA BEZ PRELASKA CARINSKE LINIJE

 NAPLATE I PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA ROBU KOJA NE PRELAZI CARINSKU LINIJU

Izvoz – uvoz robe i usluga bez prelaska carinske linije i njihova naplata, za veliki broj  privrednika je i dalje nedorečena tema. Jedan od osnovnih razloga nedorečenosti i nejasnoća opet leži u nepovezanosti propisa. Iz tog razloga ima dosta nejasnoće od:-         da li je to regularan posao?-         da li je moguća naplata i plaćanje u devizama?

–         da li se vodi devizni kontrolnik?

–         da li se u prilikom fakturisanja obračunava i plaća PDV?

–         Da li se prijavljuje kreditni posao Deviznom Inspektoratu po osnovu obavljenih spoljnotrgovinskih poslova koji nije naplaćen u roku dužem od godinu dana?

–         Da li je to u opšte spoljnotrgovinski posao?

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.