NAREDBA O ODREĐIVANJU DANA PRUŽANJA USLUGA U SPOLJNOJ TRGOVINI - Biljana Trifunović

NAREDBA O ODREĐIVANJU DANA PRUŽANJA USLUGA U SPOLJNOJ TRGOVINI


(“Sl. glasnik RS”, br. 109/2009)

1. Danom pružanja usluge u spoljnoj trgovini, ako taj dan nije određen, odnosno odrediv na osnovu ugovora, smatra se:

1) za izvođenje investicionih radova u inostranstvu – dan overe računa, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane stranog naručioca, a kod okončane situacije – dan overe od strane naručioca posla, odnosno ovlašćenog organa zemlje u kojoj su radovi izvedeni, ako po propisima te zemlje okončana situacija podleže overi;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!