OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRIZNANJA I NAGRADA SPORTISTIMA I SPORTSKIM STRUČNJACIMA KOJE ISPLAĆUJU PRAVNA LICA KOJA NISU IZ OBLASTI SPORTA

Ukoliko se sportisti, sportskom stručnjaku ili stručnjaku u sportu isplaćuju naknade koje nisu navedene u članu 84a Zakona o porezu na dohodak građana, ta primanja se oporezuju u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Takva primanja se oporezuju po stopi do 20% posto i priznaju se normirani troškovi od 20%. Nagrade(…)

PORESKI TRETMAN HRANARINE I STIPENDIJE SPORTISTIMA AMATERIMA

Zakonom o porezu na dohodak građana predviđen je neoporezivi iznos za ishranu, odnosno hranarinu sportistima amaterima kojima to isplaćuju amaterski sportski klubovi prema Zakonu o sportu. Neoporezivi iznos je 9.313 dinara, preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20%. Prava na ostarivanje poreskog izuzimanja do navedenog iznosa imaju: sportisti amateri, koji pokazuju talenat i(…)

PORESKI TRETMAN PRIMANJA SPORTISTA AMATERA, SPORTSKIH STRUČNJAKA I STRUČNJAKA U SPORTU KOJI NISU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Prema Zakonu o sportu definasano je šta predstavlja sportista amater, sportski stručnjak i stručnjak u sportu. Sportista amater je sportista kome zarada nije cilj, on je član sportskog udruženja, bez ugovora i ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktom sportske organizacije. Sportski stučnjak je lice koje ima visoko obrazovanje vezano za sport, visoko obrazovanje(…)

POREZ NA IMOVINU – NA VANKNJIŽNO VLASNIŠTVO

POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU PO OSNOVU KUPLJENOG GARAŽNOG MESTA NA KOME JE KUPAC VANKNJIŽNI VLASNIK   Pravo svojine na garažnom mestu u objektu, koji postoji ali nije upisan u katastru i za koji je izdata upotrebna dozvola, postoji kada određeni subjekt za to ima pravni osnov (ugovor o kupovini overen u skladu sa(…)

POREZ NA IMOVINU – (NE) MOGUĆNOST PRAVA NA OSLOBOĐENJE

  NEPOSTOJANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKTE KOJI SE PRIMARNO KORISTE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAO DELATNOST KOJA OBVEZNIKU NIJE PRETEŽNA REGISTROVANA DELATNOST   Nema zakonskog osnova da se za objekte obveznika čija je pretežna registrovana delatnost 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko i malo hranom, pićima i duvanom, ostvari pravo na oslobođenje(…)

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2017) I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020.(…)

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2017) I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja,(…)

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 – ispr., 56/2013, 67/2015, 101/2016 i 86/2017)   I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE Obračunavanje akcize na proizvode koji su proizvedeni u Republici Srbiji Član 1 Obračunavanje akcize, u skladu sa članom 21. Zakona o akcizama (“Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02,(…)

POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA NE MOGU DA PRODAJU GOTOVE PROIZVODE

  POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA NE MOGU DA PRODAJU GOTOVE PROIZVODE UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA I TRGOVINSKIM RADNJAMA   Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava može da prodaje poljoprivrednu kulturu koju je upisalo u registar, ali ne može da prodaje proizvode, kao što su: domaće vino, rakiju, sir, kobasice, slanina, ajvar, I drugo, ugostiteljskim objektima i(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA PROFESIONALNIH SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA KOJI SU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Primanja profesionalnih sportista i sportskih stučnjaka koji su zaposleni kod isplatioca se oporezuje porezom na dohodak građana. Prema Zakonu o sportu primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka nema karakter zarade. Dakle zarada i druga primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka koji su zaposleni kod isplatioca nemaju karatker zarade. S obzirom da profesionalni sportisti i sportski(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA

Prihodi sportista i sportskih stučnjaka se oporezuju porezom na dohodak građana. Prema Zakonu o sportu primanja sportista i sportskih stručnjaka nemaju karakter zarade. Postoji razlika kod prihoda sportista i sportskih stručknjaka, kada se obračunava i plaća samo porez na dohodak građana i u kojim slučajevima se obračunavaju i plaćaju doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje.(…)