• Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Humanitarni rad

  Humanitarni rad

 • Srećan Vam Uskrs!

  Srećan Vam Uskrs!

SPOREDNE USLUGE U TRANSPORTU I PDV

PITANJE: Molim vas da mi odgovorite, da li na spediterske usluge koje strano pravno lice (konkretno spediter iz Hrvatske) pruza domacem pravnom licu na granici Hrvatske, ( a ticu se usluga medjunarodnog prevoza oslobodjenih pdv po clanu 24.Zakona), imamo obavezu obracuna internog pdv i placanja poreza po odbitku.

POVRAĆAJ ROBE I PDV – PITANJA I ODGOVORI

Pitanje vezano za povracaj robe. Da li se svaki povracaj robe tretira kao NOVI PROMET.? U kojim slučajevima se radi o smanjenju osnovice i knjižnim odobrenjem? Navodim Vam sledece primere koji su trenutno aktuelni kod mene. 1.Kupac mi vraca robu, razlog je reklamacija (na kvalitet) i traži da mu se dostavi ispravna roba. 2.Kupac vraca(…)

PRAVO NA PDV PRILIKOM OTKUPA, KADA POLJOPRIVREDNIK NIJE OBVEZNIK PDV-A

  POSTOJANJE PRAVA POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU U SLUČAJU KADA IZVRŠI PROMET POLJOPRIVREDNIH DOBARA OBVEZNIKU PDV   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, kada fizičko lice koje se smatra poljoprivrednikom, u skladu sa Zakonom, koje nije obveznik PDV izvrši promet poljoprivrednih usluga obvezniku PDV, ima pravo na prethodni porez. Obveznik PDV koji je kupio(…)

PRAVO NA ODBITAK PDV KOD NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA RADI IZNAJMLJIVANJA

  POSTOJANJE PRAVA NA PRETHODNI PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV NABAVLJA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISKLJUČIVO RADI DAVANJA U ZAKUP KRATKOROČNO ILI DUGOROČNO   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost pravo na odbitak prethodnog poreza je moguće ostvariti ukoliko se vrši nabavka dobara radi obavljanja delatnosti. Prilikom nabavke putničih vozila moguće je ostvariti odbitak prethodnog(…)

IZMENA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravna lica, obveznici poreza na dobit pravnih lica, obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit pravnih lica za 2016. godinu u skladu sa članom 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Obveznici poreza na dobit pravnih lica prema članu 67. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, su sva pravna(…)

VREME NASTANAKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

U građevinarstvu postoji više načina obavljanja posla, jedni od njih su ispostavljanje situacija i drugi je ’’ključ u ruke’’. Kada je reč o ispostavljanju situacija, izvođač radova nakon završene jedne faze ispostavlja račun za odrađeni posao, i vreme nastastanka poreske obaveze je dan kada je ispostavljena situacija. Kada se radi o obavljanju posla ’’ključ u(…)

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI I SPREČENOST ZA RAD

  PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD LICA KOJE POSLOVE OBAVLJA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA Prema Zakonu o radu, poslodavac može da angažuje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji ne traju duže od 120 kalendarskih dana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Prema ugovoru o privremenim i povremenim poslovima angažovanim(…)

ODRŽAN JE 18. 05. 2017. INTERAKTIVNI SEMINAR NA TEMU: DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

U Privrednoj Komori Beograda, u organizaciji PK Srbije održan je 18. 05. 2017. godine inetaktivan seminar na temu: Dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije. Seminar je održala gospođa Biljana Trifunović. Ova veoma složena i zahtevna tema okupila je privrednike skoro iz cele Srbije. Tema nije nova, ali je i dalje veoma aktuelna zbog složenosti propisa. Neke(…)

PREFERENCIJALNO POREKLO ROBE

Preferencijano poreklo robe se određuje prilikom izvoza robe da bi se ostvarilo pravo oslobođenja carine na robu u zemlji u koju se uvozi pod uslovom da ta zemlja spada u članice carinskih unija u kojim se nalazi Republika Srbija ili te zemlje imaju ugovor o bezcarinskoj trgovini sa Republikom Srbijom. Postoje dva sistema pravila po(…)

DA LI REZIDENT MOŽE DA DAJE POZAJMICE NEREZIDENTU?

PITANJE: Molim Vas za pomoć vezano za šifru plaćanja/naplate 560-Uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital, odnosno vraćanje dodatne uplate osnivaču. Pravno lice-rezident može da primi sredstva od osnivača nerezidenta sa ovom šifrom osnova, odnosno da ih vrati u nekom narednom vremenskom periodu. Pitanje je: Da li je Uputstvom o sprovođenju odluke o(…)

UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013 – dr. pravilnik, 25/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik i 43/2017 – dr. pravilnik)  Predmet uređivanja Član 1 Ovo uredbom bliže se određuju vrste zagađivanja, kriterijumi za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznici, visina i način obračunavanja i plaćanja naknade(…)