• Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Humanitarni rad

  Humanitarni rad

 • Godišnji odmor

  Godišnji odmor

KNJIŽENJE NA OSNOVU FOTOKOPIRANE RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE

Prema članu 8. Zakonu o računovodstvu knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava. Knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima je moguće vršiti i na osnovu fotokopije računovodstvene isprave. Da bi moglo da se vrši knjiženje na osnovu(…)

OBVAEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE – GODIŠNJI ODMOR

Poštovani korisnisci bloga, obaveštavamo vas da naredne dve nedelje od 07. 08. do – 21.08. 2017. godine,  zbog korišćenja godišnjeg odmora nećemo davati odgovore na vaša pitanja. Važno: u buduće pitanja postavljajte isključivo na blogu. Pitanja koja postavljate putem i-maila  na Outlook i na Gmail,  ostaće bez odgovora. U buduće jedina komunikacija: pitanja i odgovori(…)

POVRAĆAJ IZVEZENE ROBE

PITANJE: Da li se za vraćenu robu iz izvoza (izvežena je pre 3 godine) plaća carina i PDV? Pretražila sam internet i ne mogu da nađem nikakvu Uredbu koja navodi na plaćanje i carine i PDV, do skoro smo plaćali samo carinu.

MESTO NADLEŽNOSTI SUDA

PITANJE: U fazi smo ugovaranja spoljnotrgovinskog posla sa inopartnerom u Rusiji. U pitanju je roba na paritetu FCA Beograd (Incoterms 2010). Inopartner insistira na Ugovoru sa članom u kom piše: “Ugovor će se u svemu upravljati po zakonima Ruske Federacije”. Do sada su nam svi spoljnotrgovinski ugovori bili sa nadležnošću suda u Srbiji. Imate li(…)

OŠTEĆENJE ROBE NA PUTU

Prilikom uvoza a u transportu robe iz inostranstva, doslo je do saobracajnog udesa i tom prilikom deo robe je ostecen. Paritet je EXW tako da svi troškovi idu na naš teret. Sva roba je smeštena na carinski magacin. Placanje robe inopartneru je izvršeno u celosti. -Deo neoštećene robe je ocarinjen i pušten u slobodan promet(…)

RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar(…)

POREZ NA PRAVA NA EKSKLUZIVNU DISTRIBUCIJU PROIZVODA

  Domaće  pravno lice zaključuje ugovor o ekskluzivnoj distribuciju na tržištu Srbije sa inodobavljačem, i po tom osnovu če plaćati naknadu dobavljaču iz inostranstva. Mesto prometa ove usluge se određuje prema opštem pravilu, tj. prema mestu u kojem primalac usluge ima sedište, mesto prometa ove usluge, u konkretnom slučaju je Republika Srbija. Ako se nerezidentno(…)

POREZ NA IMOVINU VERTROTURBINE I AMORTIZACIONA GRUPA

  Vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu i predstavlja jedinstvenu celinu sa svim svojim delovima a radi utvrđivanja amortizacije za poreske(…)

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU

I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radno angažovanje lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih(…)

PRIHODI OD YOUTUBE I POREZI

Na opšte zadovoljstvo sve više je mladih, i ne tako mladih fizičkih lica koji imaju svoj kanal na YOUTUBE na kojima objavljuju besplatne video snimke na razne teme. Većina ih je prilikom regitracije kanala ili nešto kasnije, sklopila ugovor, čekirala polje da daju saglasnost da  na njihovim video snimcima Youtube emituje oglase koji su u(…)

PDV NA PROMET DRVETA

  STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET OGREVNOG DRVETA   Na promet, odnosno uvoz ogrevnog drveta, tj. drveta za ogrev u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima, PDV se obračunava i plaća po posebnoj stopi PDV od 10%. S tim u vezi napominjemo, činjenica da kupac ogrevnog drveta koristi predmetno dobro kao sirovinu(…)