• Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Humanitarni rad

  Humanitarni rad

Registrovana poljoprivredna gazdinstva su u obavezi za plaćanje doprinosa

    OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA OD STRANE LICA KOJE IMA REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO   Lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo obveznik je doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a obveznici doprinosa ne mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja doprinosa.  (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-00730/2016-07, od 15.4.2016. godine)  “Prema odredbi člana 10.(…)

Kada paušalci prelaze na vođenje knjiga

Prema članu 40. Zakona o porezu na dohodak građana pravo na paušalno oporezivanje ima preduzetnik koji nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti. Ovo pravo preduzetnik može da koristi do trenutka kada uslovi isključuju mogućnost paušalnog oporezivanja i ne postoji osnov za(…)

Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini

    08.12.2016. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“   Novi Zakon o deviznom poslovanju omogućio je da se spoljnotrgovinski poslovi plaćaju i naplaćuju i “papirološki”, što je do skoro bilo nezamislivo. U cilju upoznavanja privrednika sa svim zakonski dozvoljenim načinima “papirološkog” plaćanja po(…)

Novogodišnji pokloni za decu zaposlenih

   NOVOGODIŠNJI POKLONI ZA DECU ZAPOSLENIH I DRUGIM LICIMA   Zakon o radu (član 119.) predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Zakon o porezu(…)

PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM

  (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2015 i 96/2016)   UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata (u daljem tekstu: CIS), a(…)

Ispravka šifre plaćanja ili naplate sa inostranstvom

  ISPRAVKA POGREŠNO UNETE ŠIFRE OSNOVA NAPLATE ILI PLAĆANJA NA NALOGU PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM   Pravna lica i preduzetnici u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, vrše naplatu sredstava iz inostranstva ostvarena po osnovu tekućih i kapitalnih poslova s nerezidentima. Prilikom naplate iz inostranstva banka obaveštava nerezidenta o(…)

Obaveza prijave i odjave APR-u preduzetnika

    Prijava preduzetnika koji su tokom 2016. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva kod APR   Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i preduzetnici koji su prestali da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dužni su da u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre(…)

Prodaja robe van poslovnog prostora

    Prodaja robe zanatlije van poslovnih prostorija i popunjavanje evidencije prometa   Prema članu 37. Zakona o trgovini ’’ Trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. Evidencija iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u prodajnom objektu, odnosno(…)

Porez na kapitalni dobitak na prodaju vraćene oduzete imovine

    Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari po osnovu kapitalnog dobitka u slučaju prodaje nepokretnosti koja je stečena po osnovu prava na vraćanje oduzete imovine   U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne vrednosti nepokretnosti i njihove nabavne vrednosti ostvarenu prenosom stvarnih prava na nepokretnostima.(…)

Plaćanje nerezidentima

Mogućnost da se nerezidenatima vrši plaćanje u devizama   Prema Zakonu o deviznom poslovanju, nerezidentima se smatraju strana fizička lica koja borave kraće od godinu dana u Republici Srbiji i pravna lica koja nemaju registrovano predstavništvo na teritoriji Republike Srbije. Takođe prema Zakonu o deviznom poslovanju postoje slučajevi kada nerezidenti mogu platiti u devizama rezidentnim(…)

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

  (“Sl. list grada Beograda”, br. 56/2013, 87/2014, 69/2015 i 113/2016)   Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda. Stope poreza na imovinu iznose: 1) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige 0,40%; 2) na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne(…)