Obnova članarine

Vaša pretplata je istekla.

Ako želite da aktivirate svoju pretplatu ponovo, kontaktirajte nas kao bismo vam poslali predračun za produženje i aktivaciju članarine.

Kontakt:

Email: office@ifa.co.rs

Tel: 063 385 262; 063 8796 175