• Home

Dobrodošla na besplatano predavanje

SPOLJNA TRGOVINA I DEVIZNO POSLOVANJE

Na ovom predavanju saznaćete koliko su važni i obavezujući podzakonski akti.  Veliki broj mogućnosti bezgotovinskog plaćanja i naplate spoljnotrgovinskih poslova. Takođe i koje su obaveze.


Ukoliko vas zanima dalji rad sa mnom, da na lakiši i jednostavniji način radite poslove iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja, imam sjajnu vest!!

 Već sada možete da se prijavite.
Premijum paket