Finansijski kontrolling i izrada biznis plana - Biljana Trifunović

Finansijski kontrolling

Osnovni cilj svakog poslovanja  je stvaranje profita.

Biznis planovi prave se za period od jedne do tri godine.Velike korporacije pridaju ogroman značaj pravljenju što preciznijeg bizns plana, i zato su u poslednjih par godina pored menadžera kontroleri  sve zaposleniji, i imaju veoma važnu ulogu u korporacijama.

Ko su kontrolleri?

Kontrolleri su finansijski stručnjaci koji zajedno sa menadžerima preuzimaju odgovornost za realizaciju postavljenih ciljeva.
Oni redovno: dnevno, nedeljno, mesečno izveštavaju rukovodstvo o postignutim rezultatima.

Dostavljaju kratke, transparentne izveštaje, na osnovu kojih se mere ostvareni rezultati poslovanja i donose odluke, koje pomažu da se postavljeni ciljevi ostvare.Kontrolleri da bi sačinili pregledne, transparentne izveštaje koriste podatke iz sektora finansija.

Finansijski kontrolling doprinosi ostvarenju ciljeva preduzeća.

Finansijski kontrolleri su u stvari nekadašnji stručnjaci u  službi plana i analize, koja je bila vrlo potcenjena, i nebitna, sada je postala stub preduzeća, koja pomaže u donošenju  svih  strateških  i operativnih odluka firme.

Finansijski kontroller mora biti upoznat sa radom svih sektora, uključujući i zapošljavanje, marketing i oglašavanje.Kompanije koje nameravaju da nastave pozitivan trend rasta i razvoja, pre svega da obezbede povećanje profita, značajnu pažnju posvećuju u analizi izveštaja koje im dostavljaju kontrolleri.

Izrada biznis plana

Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti

telefonom: 011/208-54-10 i 011/208-54-11;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs

Pitanja i odgovori