• Home

Besplatni Webinar:  10. januara 2021. godine. 


Prijavite se na webinar koji ću održati  28. 12. 2020.  od 12h do 14h  da razjasnimo koji se to spoljnotrgovinski poslovi evidentiraju kroz sistem Narodne banke Srbije.

Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima, i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne kojima se kažnjavaju privrednici za određene propuste u poslovanju. U Zakonu o deviznom poslovanju ima termina koji su jasni autorima ali ne i privrednicima. Tek u  podzakonskim  aktima možete da se upoznate sa obavezama koje imate prema Deviznom inspektoratu NBS. Podzakonska akta koja  regulišu ovu oblast imaju obavezujuću težinu. O važnosti  dostavljanja izveštaja koji su u direktnoj vezi sa spoljnotrgovinskim poslovima, dokaz je da pored Inspektorata NBS,  kontroliše i Poreska Uprava.

Dokaz ovoj tvrdnji je dugačak spisak kontrolnih lista koje su namenjene da nadležni organi provere stepen rizika, odnosno dostavljanja propisanih izveštaja prema nadležnim institucijama.


KAZNE SE  DEŠAVAJU  - NEOBAVEŠTENIMA

Izveštaji su potrebni državnim organima za plan i statistiku. Izveštaji se dostavljaju elektronski. Nema plaćanja taksi i poreza. Jedino je potrebno odvojiti vreme i poslati ih na vreme. Prošlo je vreme kada su inspektori NBS opominjali i tolerisali za kašnjenje, u poslednje dve godine, za svako kašnjenje u dostavljanju izveštaja, prijave se šalje sudu.

Malo je ljudi koji zarađuju od 100.000 do 2.000.000 dinara za sat vremena rada. Manje od pomenutog vremena je potrebno popuniti  neku od tabela i dostaviti mejlom. Veliki broj privrednika iskusio je neprjatnost odlaska kod sudije, i još veću prilikom plaćanja kazne.

Verujem, da ti propusti nisu bili namerni. Da nisu bili rezultat nemara i neodgovornosti, već je razlog neznanje i neobaveštenost.

Obaveza registracije određenih spoljnotrgovinski poslova odnosi se kako na preduzeća tako i na preduzetnike.

Kome je namenjen webinar?

Svim privrednim subjektima koji posluju sa inostranstvom: imaju stranog osnivača, poseduju firmu ili ogranak u inostranstvu, bave se uvozom/izvozom robe i usluga, izvode građevinske radove za stranog investitora....

Ovaj webinar biće od koristi:

  • Direktorima i menadžerima u kompanijama koji cene svoje vreme;
  • Vama koji ste počeli da radite u firmi koja ima obavezu izveštavanja, pri tome nemate koga da pitate;
  • Rukovodiocima koji ulažu u znanje svojih zaposlenih, a pre svega žele da ispoštuju zakone;

Vaš predavač 

Biljana Trifunović, konsultant iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa ogromnim iskustvom u praksi, biću vaš predavač. Na temu “Devizno poslovanje – dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije”. Održala sam preko 252 seminara uživo, u okviru preduzeća IFA d.o.o, i kao predavač Privredne komore Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Čačku, Požarevcu…. Privrednici iz cele Srbije  putovali su za Beograd da bi prisustvovali mojim seminarima i radionicama. Sada imate priliku da potpuno besplatno dobijete informacije iz svoje kancelarije, stana,  bez dodatnih troškova putovanja.


Prijavite se na vreme, broj mesta je ograničen.