• Home

​Saveti za vlasnike preduzeća, direktore, menadžere i lidere

Osnovna aktivnost direktora, menadžera, vlasnika preduzeća, lidera je da širi tržište i prodaju u cilju ostvarivanja što boljeg profita.

Prvi član Zakona o privrednim društvima – definiše da se društvo osniva radi obaljanja privredne delatnosti. Drugi član istog zakona to potvrđuje i proširuje činjenicom da je cilj obavaljanja delatnosti sticanje dobiti.

Prvi čovek u firmi, daje smer poslovanja, da li će ći ka uspehu i profitu ili ka neuspehu.

Voditi firmu, koja ima za tendenciju stalni rast i napredak, podrazumeva da čelni ljudi firme trebaju stalno da budu informisani sa tržinim kretanjima ali i sa promenama i primenom zakonske regalulative, bez obzira na broj i strukturu zaposlenih saradnika.

​Zašto?

Zato što direktor, vlasnik firme odgovara pred državom i poslovnim partnerima za poslovanje firme. Saradnici se menjaju, prvi čovek – lider ostaje i opstaje. Njegova je odgovornost. Dobrim rukovođenjem svim sektorima i delovima firme mogu se očekivati odlični rezultati i napredak.

​Brojni zakoni propisuju i određuju na koji način je moguće poslovati. Još više je zakona  koji obavezuju privrednike da ih primenjuju. U suprotnom slede novčane kazne.

Zagovornici smo da privrednici treba da „pune“ državni budžet porezima, a ne kaznama. Nadamo se da delimo mišljenje.

​Ovom platformom, ali i konsaltingom želimo da vam budemo korisni saradnici na vašem putu ka ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Koje koristi, benefite vlasnici, direktori, lideri, menadžeri mogu da imaju prateći ovu platformu za bolje poslovanje firme:

 • Informacije o najnovijim zakonskim regulativama koje se odnose na preduzeće
 • Uputstva i modele za primenu istih

Znamo da imate knjigovodju i druge saradnike, to nije sporno. Imajte na umu da: „Knjigovođa kroji od donetog materijala“ – vi ste ta osoba koja knjigovođi „daje materijal“. Knjigovođa nije čarobnjak, samo evidentira dokumenta koja vi kreirate i dajete na knjiženje.

Još jednom, odgovornost i profit su u vašim rukama. Imajte to na umu!

​OLAKŠAJTE SEBI POSAO – OVA PLATFORMA NAMENJENA JE KAKO VELIKIM TAKO I MALIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, EKSPERTIMA I POČETNICIMA!

 • Tekstove pišu privrednici – kolege koje govore istim jezikom kao i vi
 • Mi ne tumačimo akademski propise – mi aktivno za klijente radimo
 • Aktuelne informacije i vesti su vam dnevno dostupne
 • Odličan pretraživač omogućava vam da pronađete i druga dokumenta po ključnim rečima;
 • Svi privredni propisi su dostupni u integralnom obliku
 • Lako se primenjuje, nije potrebna dodatna obuka

​KOJE JOŠ KORISTI IMATE OD OVE PLATFORME?

 • Bićete na vreme informisani o novim propisima, što vam daje mogućnost da budete ravnopravni sagovornik sa vašim poslovnim partnerima, saradnicima, kolegama, knjigovođom
 • Lider  je uvek prvi informisan, i zna u kom smeru da okrene kormilo svoje firme
 • Lider je izvor informacija drugima, njihov vetar u leđa, zato je lider
 • Lider zna šta i kada treba primeniti u poslu, i na koji način saradnike da podstakne i ubrza u primeni određenih propisa
 • Lider podstiče svoje saradnike da čitaju, uče, informišu se i edukuju
 • Lider zna da samo zajedničkim timskim radom mogu da se postignu odlični rezultati

POSEBNA PONUDA ZA ČLANOVE: Ukoliko želite da konkurišete za bespovratna sredstva kod domaćih i međunarodnih fondova možemo za vas da uradimo biznis plan. Takođe, radimo biznis plan ukoliko želite da konkurišete za kredit.

VAŽNO: Ukoliko vaše preduzeće posluje sa povezanim licima pogledajte - izrada studija o o transfernim cenama

​Postanite deo rastuće zajednice!

​Ukoliko želite da Vi i vaši saradnici napredujete u razvoju biznisa, i ako želite da povećavate profite a ne da plaćate kazne zbog nedostatka informisanosti, svakako će te se registrovati na platformu www.biljanatrifunovicifa.com zajedno u timu možemo da postignemo mnogo više.

PRODAJNA STRANICA ZA DIREKTORE, MENADŽERE, VLASNIKE PREDUZEĆA I LIDERE
Osnovna aktivnost direktora, menadžera, vlasnika preduzeća, lidera je da širi tržište i prodaju u cilju ostvarivanja što boljeg profita. Prvi član Zakona o privrednim društvima – definiše da se društvo osniva radi obaljanja privredne delatnosti. Drugi član istog zakona to potvrđuje i proširuje činjenicom da je cilj  obavaljanja delatnosti sticanje dobiti.
Prvi čovek u firmi, daje smer poslovanja, da li će ći ka uspehu i profitu ili ka neuspehu.
Voditi firmu, koja ima za tendenciju stalni rast i napredak, podrazumeva da čelni ljudi firme trebaju stalno da budu informisani sa tržinim kretanjima ali i sa promenama i primenom zakonske regalulative, bez obzira na broj i strukturu zaposlenih saradnika.
Zašto?
Zato što direktor, vlasnik firme odgovara pred državom i poslovnim partnerima za poslovanje firme. Saradnici se menjaju, prvi čovek – lider ostaje i opstaje. Njegova je odgovornost. Dobrim rukovođenjem svim sektorima i delovima firme mogu se očekivati odlični rezultati i napredak.
Brojni zakoni propisuju i određuju na koji način je moguće poslovati. Još više je zakona  koji obavezjuju privrednike da ih primenjuju. U suprotnom slede novčane kazne.
Zagovornici smo da privrednici trebaju da „pune“ državni budžet porezima, a ne kaznama. Nadamo se da delimo mišljenje.
Ovom platformom, ali i konsaltingom želimo da vam budemo korisni saradnici na vašem putu ka ostvarivanju postavljenih ciljeva.
Koje koristi, benefite vlasnici, direktori, lideri, menadžeri mogu da imaju prateći ovu platformu za bolje poslovanje firme:
-    Informacje o najnovijim zakonskim regulativama koje se odnose na preduzeće
-    Uputstva i modele za primenu istih

Znamo da imate knjigovodju i druge saradnike, to nije sporno. Imajte na umu da: „Knjigovođa kroji od donetog materijala“ – vi ste ta osoba koja knjigovođi „daje materijal“. Knjigovođa nije čarobnjak, samo evidentira dokumenta koja vi kreirate i dajete na knjiženje. Još jednom, odgovornost i profit su u vašim rukama.
OLAKŠAJTE SEBI POSAO – OVA PLATFORMA NAMENJENA JE KAKO VELIKIM TAKO I MALIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, EKSPERTIMA I POČETNICIMA
-    Tekstove pišu privrednici – kolege koje govore istim jezikom kao i vi
-    Mi ne tumačimo akademski propise – mi aktivno za klijente radimo
-    Aktuelne informacije i vesti su vam dnevno dostupne
-    Odličan pretraživač omogućava vam da pronađete i druga dokumenta po ključnim rečima;
-    Svi privredni propisi su dostupni u integralnom obliku
-    Lako se primenjuje, nije potrebna dodatna obuka

KOJE JOŠ KORISTI IMATE OD OVE PLATFORME

-    Bićete na vreme informisani o novim propisima, što vam daje mogućnost da budete ravnopravni sagovornik sa vašim poslovnim partnerima, saradnicima, kolegama, knjigovođom
-    Lider  je uvek prvi informisan, i zna u kom smeru da okrene kormilo svoje firme
-    Lider je izvor informacija drugima, njihov vetar u leđa, zato je lider
-    Lider zna šta i kada treba primeniti u poslu, i na koji način saradnike da podstakne i ubrza u primeni određenih propisa
-    Lider podstiče svoje saradnike da čitaju, uče, informišu se i edukuju
-    Lider zna da samo zajedničkim timskim radom mogu da se postignu odlični rezultati

Ukoliko želite da Vi i vaši saradnici napredujete u razvoju biznisa, i ako želite da povećavate profite a ne da plaćate kazne zbog nedostatka informisanosti, svakako će te se registrovati na platformu www.biljanatrifunovicifa.com zajedno u timu možemo da postignemo mnogo više.

POSEBNA PONUDA: Ukoliko želite da konkurišete za bespovratna sredstva kod domaćih i međunarodnih fondova možemo za vas da uradimo biznis plan.
Takođe, radimo biznis plan ukoliko želite da konkurišete za kredit.

VAŽNO: Ukoliko vaše preduzeće posluje sa povezanim licima – više o ovome : povezana lica, radimo studije o transfernim cenama


Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti

telefonom: 011/208-54-10 i 011/208-54-11;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs