06 - Prijava za seminar - Uvoz bez tajni – obaveza plaćanja EKO TAKSE

Uvoz bez tajni – obaveza plaćanja EKO TAKSE

Kontakt email na koji će vam stizati obaveštenja o seminaru na koji ste se prijavili!
Telefon/fax/mobilni telefon
Matični broj privrednog subjekta
Adresa (ukucati punu adresu, poštanski broj, grad/opštinu zbog slanja fakture)
Ostale napomene: npr. ako dolazi više zaposlenih iz jedne firme i sl.

Opšti uslovi:

Nakon prijave za seminar, dobićete predračun za uplatu. Mesto na seminaru obezbeđujete uplatom najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu registrovati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Organizator  zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju vanrednih okolnosti, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo da bi  Vam poslali predračun i račun. Popunjavanjem obrasca za prijavu, potvrđujete da se slažete sa navedenim uslovima.