Poslovna podrška

Preduzeće se bavi i izradom elaborata i istraživanjem tržišta kao i mogućnostima stranih ulaganja u domaću privredu po sistemu ključ u ruke (od istraživanja tržišta do izrade ugovora o stranom ulaganju, registrovanja istih kog Agencije za privredne registre, i Narodne Banke Srbije; transfera novčanih sredstava, registracije ino kredita, uvoza opreme, i svih ostalih pratećih poslova).

Osnivači Preduzeća “IFA“ su registrovali preko 500 preduzeća, od kojih su sa mnogima ostali u poslovnoj saradnji u području sledećih oblasti poslovanja:

  • info-servis ugovora (preko 90 vrsta ugovora potrebnih u poslovanju firmi i građana);
  • registracija domaćih i mešovitih preduzeća kao i stranih predstavništva;
  • sklapanje ugovora o preuzimanji, pripajanju i spajanju preduzeća;
  • vođenje kompetanog postupka likvidacije preduzeća / od odluke o pokretanju likvidacije do konačnog likvidacionog bilansa/;
  • procena kapitala;
  • izrada investicionih elaborata, fizibiliti studija i biznis planova;
  • konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine i deviznih poslova;
  • info – servis za start biznisa (osnivanje i registracija preduzeća, prijave kog uprava prihoda, nadležnim inspekcijama, saglasnosti i ugovori za korišćenje poslovnog prostora, prijave osnivača i radnika, i drugo).

NAKON RASPADA BIVŠE SFRJ, VEĆINA NAŠIH POSLOVNIH PARTNERA NALAZI SE U INOSTRANSTVU. UKOLIKO ŽELITE DA OSTVARITE SARADNJU SA NJIMA, NEMINOVNO JE DA POŠTUJETE PROPISE KOJI REGULIŠU SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE.

Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti

telefonom: 063 385 262;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs