Uvoz robe bez tajni – da li znate koje obaveze ima uvoznik proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada – EKO TAKSA.

Ukoliko želite da sa sigurnšču primenjujete odredbe Zakona i utvrdite svoju obavezu za plaćanje i dostavite godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine, onda je ovo pravi seminar za vas!

 Uvoz robe iz celoga sveta je naša stvarnost. Uvozom se bave  preduzeća, preduzetničke radnje ali i ogranci stranih pravnh lica u Srbiji. Niko nije pošteđen obaveze od plaćanja "eko takse". Ukoliko mislite, da se ta obaveza ne odnosi baš na vas, proverite na sajtu Agencije za zašitu životne sredine da li ste registrovani ao obveznik koji nije dostavio izveštaj i platili pripadajuću obavezu. 


Unapredite svoj posao učite od stručnjaka sa praktičnim iskustvom na seminaru

- UVOZ ROBE BEZ TAJNI -

koji će se održati 12. 10. 2022.

od 10 do 16h preko Zoom platforme

Teme koje će biti detaljno obrađene:

  • Vrste carinskih postupaka;
  • Postupak privremenog uvoza;
  • Postupak izvoza/uvoza opreme – zamena robe u garantnom roku i oslobođenje od plaćanja PDV;
  • Uvoz opreme pod zakup;
  • Uvoz opreme – mašina radi servisa;
  • Postupak redovnog uvoza robe, sa pratećom dokumentacijom, robe koja nakon upotrebepostaje poseban tok otpada;
  • Vođenje dnevnih evidencija robe iz uvoza po vrstama:
  • Dnevne evidencije uvezene ambalaže po vrstama, na ambalažu u koju je roba zapakovana plaća se "eko taksa"; 
  • Kada nastaje oslobođenje za plaćenje "eko takse" za robu a kada za ambalažu;
  • Naknadna kontrola uvoznih dokumenata od strane carinske inspekcije;

Nakon preuzimanja robe, ili repromaterijala, carinska inspekcija ima pravo da  tri godine u nazad kontroliše ispravnost uvozne dokumentacije i poreklo robe. Odgovornost za tačnost podataka snosi uvoznik.

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba  ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.
Interaktivni seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj složenoj oblasti spoljne trgovine.

Meta ovog seminara je spoj propisa i prakse

Cilj seminara je da se detaljno upoznate sa  propisima, i kako da ih sa alkoćom primenite. Posebano je važno da se  upoznate sa mogućnostima privremenog uvoza i zakonskim olakšicama. Pored olakšica, postoje i propisani uslovi i obaveze koje se moraju sprovesti po propisanoj carinskoj proceduri.

Vaš predavač je gospođa Biljana Trifunović

Dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, dugogodišnji autor i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače, gospođa Trifunović aktivno pruža konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine deviznog poslovanja i poreza brojnim domaćim i stranim firmama. Neke od firmi sa kojima je nastavila da sarađujenakon seminara su: GALENIKA FITOFARMACIJA A.D., Beograd, IBIS-INSTRUMENTS d.o.o., Uljarice  Bačka, USAID BEP – Cardno EMG, Beograd Farmalogist d.o.o.,  TARKETT SEE doo., Energoprojekt oprema, a.d., IKEA d.o.o,, KERAMIKA KANJIŽA d.o.o.,   SOJAPROTEIN, a.d.,  Bečej, DIJAMANT  AD,  DELHAIZE SERBIA d.o.o., ...

Njen posao je da vaš posao učini lakšim, jednostavnijim i profitabilnijim.

Autor je stručnog bloga: www.biljantrifunovicifa.com

Autor je knjige „Preduzetništvo – Moj izbor“.

Biljana Trifunović

Posebna prednost je što gospođa Trifunović piše i govori jezikom privrednika, tako da je mogu svi razumeti bez obzira na prethodno obrazovanje. Činjenica je da na poslovima spoljne trgovine rade ljudi različitog obrazovanja, ne samo ekonomisti. Naša predavanja mogu da prate i lekari, apotekari,  stomatolozi, inženjeri, filolozi, itd.

Učesnica je na mnogim međunarodnim projektima koji imaju za cilj osnaživanje i razvoj preduzetništa. Trenutno radi na prjektu „Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“, a koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Rad preduzeća IFA d.o.o., kao i gospođe Trifunović nije ostao nezapažen, nagrađeni smo prestižnom nagradom  „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“  za razvoj ideja i investicije u inicijativu i pregalaštvo u poduzetničkom stvaralaštvu u Srednjoj i Jugositočnoj Evropi/. Gospođa Trifunović nagrađena je priznanjem Cvet uspeha – za Ženu Zmaj od strane Udruženja poslovnih žena Srbije.

GARANCIJA KVALITETA

✔Garantujemo vam da će te dobiti stručno znanje.
✔ Dobićete svu prateću zakonsku regulativu,  koja se odnosi na ovu temu.
✔Konkretne primere i dokumenta, koji vam mogu biti baza za vaš rad.
✔ Mesec dana pristup stranici za učenje gde će biti postavljen snimak predavanja, PDF prezentacija i prateći materijal.

49
Days
01
Hours
36
Minutes
33
Seconds

Cena jednodnevnog seminara je 20.000,00 RSD

Na seminar mogu se prijaviti i uplatiti samo pravna lica.


Opšti uslovi:


Nakon prijave za seminar, dobićete predračun za uplatu. Mesto na seminaru obezbeđujete uplatom najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu registrovati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.

Organizator  zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju vanrednih okolnosti, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo da bi  Vam poslali predračun i račun. Popunjavanjem obrasca za prijavu, potvrđujete da se slažete sa navedenim uslovima.

UTISCI I MIŠLJENJA UČESNIKA SEMINARA :

Zahvaljujem Vam se na vremenu i prenetom znanju.
Bilo mi je zadovljstvo što sam imao priliku da prisustvujem predavanju.
Velizar Perunović
Branch Manager
Solutions | Logistics & Warehousing | Serbia

Za mene je uvek zadovoljstvo upoznati nekog ko je nesebično spreman da podeli svoje znanje sa drugima!
Hvala Vam na prijatnom druženju i korisnim informacijama.
Budite sigurni da ćemo ostati u kontaktu!
Dragana Matić Dimitrić
Accounting Manager
Podgorina Frucht d.o.o. Osečina

Naša kompanija sarađuje a firmom IFA d.o.o., Beograd već nekoliko godina.  Skoro svi zaposleni u službi spoljne trgovine i deviznog poslovanja prisustvovali su seminarima koje organizuje ovo preduzeće.  Svi smo veoma zadovoljni. Saradnja nije samo u oblasti edukacije. Koristili smo i konsalting usluge koje pružaju stručnjaci iz ovog preduzeća -  izvoz robe i utvrđivanje preferencijalnog porekla. Sigurno smo moglii  samostalno  da uradimo prve izvoze naše robe u EU, ali ipak smo to uspešno uradili zajedno. Nismo želeli da rizikujemo i imamo probleme kod carinskih službi u zemlji ali I u EU.

Milan Puhar - GALENIKA-FITOFARMACIJA AD Beograd