Cesija, asignacija

Jednostavno

Jasno

Praktično i  po Zakonu bezgotovinsko plaćanje i naplata od inopartnera. 


Ako želite da svoju spoljnotrgovinsku i deviznu dokumentaciju ažurirate pre kraja poslovne godine ovaj seminar je za vas.Međunarodna cesija, asignacija, plaćanje drugom nerezidentu i naplata od drugog nerezidenta po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima, sa primerima iz prakse:

23. 11. 2023.

Seminar se održava online preko Zoom platforme od 10-14h

Interaktivni seminar za momentalnu primenu u praksi


Zar ne bi bilo sjajno da svojim klijentima, kolegama i poslovnim partnerima možete u svakom momentu da pomognete, jer imate rešenje. Da sa sigurnošću i preciznošću kažete ovaj posao može na ovaj ili neki drugi način, po zakonu da se realizuje.

Stručna znajnja nisu rezltat sreće i nagađanja, već rezultat kontinuiranog učenja i rada u praksi. Zato je ovaj seminar bazni resurs za vas koji želite da radite ono što volite i napredujete u sposlu.


Cesija, asignacijaKao što znate, svaki posao je zanat. Ovo su veoma složeni i zahtevni poslovi koji pored pažnje od vas zahtevaju poznavanje velikog broja zakona i podzakonskih akata  domaćih  i međunarodnih.

Ako ste u dilemi kako da brojne propise objedinite i pretočite u praksu, uštedeću vam vreme i trud.  Možete i vi da savladate ove poslove, koji su izuzetno traženi i važni. Provereno znam da se od praktičara, stručnjaka koji ove poslove svakodnevno radi mnogo lakše i brže uči. Zato sam u prilici da vam prenesem znanje i iskustvo na jednostavan i lak način.

 • Pokazaću vam na praktičnim primerima kako određene poslove situacije da radite sa lakoćom i sigurno.
 • Pomoćiću vam da ne pravite greške i propuste u poslovanju. I sami znate koliko su one u našem poslu skupe.
 • Najbolji način da razumete propise  koji se odnose na ovu oblast: njihovu međusobnu povezanost i preklapanje je kroz praktičan rad.

Tako će te vi svoj posao raditi sa lakoćom. Osim toga, vaš posao će napredovati. Ovo provereno znam, iz iskustva  preko stotine ljudi sa kojima sam radila. Zato sam sigurna da će te i vi želeti da upotpunite i zaokružite svoje znanje, zar ne.

Znanje i sigurnost u poslu daje vam moć za napredak i razvoj.


Cilj ovog seminara - teme koje će biti detalno obrađene:

Cilj

Prenos plaćanja i naplata  potraživanja  i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta mogu se obavljati direktno i na osnovu odredaba Deviznog zakona, što znači da se za ove vidove deviznih poslova ne donose podzakonski proposi. Na osnovu Zakona o deviznm poslovanju, Zakona o obligacionim odnosima i drugim prpisima dozvoljeno je da se međunarodna potraživanja i obaveze realizuju bez direktonog gotovinskog plaćanja.

 • Ko može da potpiše ugovor o  cesiji i pod kojim uslovima;
 • Avansno plaćanje i naplata predmet ugovora o cesiji;
 • Koja se dokumentacija dostavlja poslovnoj banci nakon potpisivanja ugovora o cesiji;
 •  Uslov za prelazak cesije u kompenzaciju;
 • Primer iz prakse - ugovor o cesiji;
 • Osnovne karakteristike asignacije;
 • Zašto treba razlikovati da li je asignat dužnik asignantov ili nije;
 • Primer ugovora o asignaciji, pregled dokumentacje koja se dostavlja poslovnoj banci nakon potpisivanja ugovora;
 • Plaćanje drugom nerezidentu a ne onom kojem rezident duguje;
 • Propisani obavezni elementi ugovora ili izjave o plaćaju drugom nerezidentu a ne onom kojem dugujete; 
 • Primer ugovora i izjave o plaćanju drugom nerezidentu;
 • Naplata od drugog nerezidenta a ne od onog kojem je izvezena roba ili usluga;
 • Ugovor o plaćanju drugom nerezitentu;
 • Kako postupiti po nalogu kupca da dug trebate da platite drugom nerezidentu;
 • Da li se i gde ovi ugovori evidentiraju.

Ne propustite priliku, prijavite se na vreme jer očekuju vas i

BONUSI

 • Prezentacija u PDF formatu  sa seminara
 • Primere pomenutih ugovora u Wordu, spremni momentalno za upotrebu
 • Video snimak sa seminara biće vam dostupan 30 dana na platformi, da možete da se vratite i preslušate maretijal koliko puta želite.

PRIJAVOM  NA ONLINE SEMINAR DOBIJATE MNOGO, 

A NE RIZIKUJETE NIŠTA

Ovaj privredni seminar  dobijate sa 100% garancije kvaliteta i praktičnog znanja.

Kao autor seminara, iskustveno znam i verujem, da će i vama, kao i svim prethodnim polaznicima, ovaj seminar biti od velike pomoći u  radu. Ali za uzvrat, potrebno je da i vi uložite vreme i trud u implementaciju naučenog.


Vaš predavač: Biljana Ttifunović Ja sam Biljana  Trifunović, diplomirani  ekonomista  dugogodišnji autor i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače,  aktivno pružam konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine deviznog poslovanja i poreza brojnim domaćim i stranim firmama. Neke od firmi sa kojima sarađujem i pomogla  im da ovi poslovi postanu majstorstvo a ne mučenje.

Poslednji put kada sam držala ovaj seminar u živo 14. 11. 2019. godine, prisustvovali su predstavnici iz sledećih kompanija: NEOFYTON doo, Novi Sad, IDEA doo, LYONES doo, Novi Beograd, TESTER-AL doo, Jagodina, MPC HOLDING doo, Beograd, BACKOFFICE MSG doo, Beograd, GLOBAL doo, Novi Sad, BPE CONSULTING AD, Novi Beograd, ETERNITA doo, Popovac, PAMIN doo, Gornji Milanovac.

Zahvaljujem se svakoj od kompanija koje su mi poklonili poverenje, učinili napor, putovali da bi proveli ceo dan radeći zajedno.

Moj posao je da vam pomognem da lakše i jednostavnije radite svoj posao.

Autor sam  stručne platforme: www.biljantrifunovicifa.com

Autor je knjige „Preduzetništvo – Moj izbor“.


Posebna prednost je što  pišem i govorim jezikom privrednika, tako da me mogu svi razumeti bez obzira na prethodno obrazovanje. 

Učestvovala sam  na mnogim međunarodnim projektima koji imaju za cilj osnaživanje i razvoj preduzetništa. Bila sam predavač  na prjektu „Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“, a koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija

Višedecenijski rad koji ima za cilj da budem "vetar u leđ privrednicima" nije ostao nezapažen.  Prestižna nagrada  „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“  koja se dodeljuje privrednicima u Srednjoj i Jugositočnoj Evropi, dobila  je naša firma. Nagrađena sam priznanjem Cvet uspeha – za Ženu Zmaj od strane Udruženja poslovnih žena Srbije.

IFA d.o.o. Beograd

PRIJAVITE SE

Vaša investicija za seminar sa praktičnim primerija  je 30.000 dinara

Datum i vreme održavanja seminara je: 23. 11. 2023. od 10h do 14h.

Prijava: popunite elektronsku prijavu za seminar, unesite sve podatke u registracionu prijavu. Svoje mesto obezbeđujete avansnom uplatom.

Radujemo se što ćete biti deo zajednice koja usavršava svoje znanje, i tako doprinosi razvoju biznisa.