Želite da radite po Zakonu.

I vi možete da radite bez straha od greške.Izbegavanje dvostrukog oporezivanja - porez po odbitku za plaćene usluge stranom licu - sa primerima iz prakse 

Datum: 17.11.2020.

Seminar se održava online preko Zoom platforme od 10-14h

Interaktivni seminar za momentalnu primenu u praksi


Kao što znate, svaki posao je zanat. Ovo su veoma složeni i zahtevni poslovi koji pored pažnje od vas zahtevaju poznavanje velikog broja zakona i podzakonskih akata  domaćih  i međunarodnih.

Ako ste u dilemi kako da brojne propise objedinite i pretočite u praksu, uštedeću vam vreme i trud.  Možete i vi da savladate ove poslove, koji su izuzetno traženi i važni. Provereno znam da se od praktičara, stručnjaka koji ove poslove svakodnevno radi mnogo lakše i brže uči. Zato sam u prilici da vam prenesem znanje i iskustvo na jednostavan i lak način.

 • Pokazaću vam na praktičnim primerima kako određene poslove situacije da radite sa lakoćom i sigurno.
 • Pomoćiću vam da ne pravite greške i propuste u poslovanju. I sami znate koliko su one u našem poslu skupe.
 • Najbolji način da razumete propise  koji se odnose na ovu oblast: njihovu međusobnu povezanost i preklapanje je kroz praktičan rad.

Tako će te vi svoj posao raditi sa lakoćom. Osim toga, vaš posao će napredovati. Ovo provereno znam, iz iskustva  preko stotine ljudi sa kojima sam radila. Zato sam sigurna da će te i vi želeti da upotpunite i zaokružite svoje znanje, zar ne.

Znanje i sigurnost u poslu daje vam moć za napredak i razvoj.


Cilj ovog seminara - teme koje će biti detalno obrađene:

Cilj
 • Ko ima obavezu da obračunava i plaća  porez po odbitku na primljene usluge iz inostranstva;
 • Koje su usluge predmet oporezivanja;
 • Koje poslovne aktivnosti se smatraju uslugama istraživanja tržišta;
 •  Računovodstvene i revizorske usluge;
 • Koje poslovne aktivnosti se smatraju uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja;
 • Oslobođenje od obaveze plaćanja poreza i UIDO;
 • Kada se plaća porez po dobitku
 • Primer obračuna poreza po odbitku i to kada je ugovorena neto cena sa ino partnerom, obračun poreza na bruto cenu;
 • Avansno plaćanje i obračun poreza po odbitku;
 • Kada nastaje obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku u slučajevima kada isplata obaveza nerezidentu nije u novcu;
 • Uticaj obračuna poreza po odbitku na osnovicu za obračun PDV;
 • Period važenja potvrde o rezidentnosti i spisak nadležnih institucija u inostranstvu;

Ne propustite priliku, prijavite se na vreme jer očekuju vas i

BONUSI

 • Prezentaciju u PDF formatu  sa seminara dobijate u vaš Inbox
 • Primere obračuna i iskazivanja poreza u obrascu PDPO/S
 • Spisak zemalja sa kojima Srbija ima aktuelan potpisan UIDO
 • Spisak institucija u inostranstvu koje su nadležne za izdavanje i overu POR-2 Obrasca sa adresama
 • Video snimak sa seminara biće vam dostupan 2 meseca na platformi Vimeo, da možete da se vratite i preslušate maretijal koliko puta želite.

PRIJAVOM  NA ONLINE SEMINAR DOBIJATE MNOGO, 

A NE RIZIKUJETE NIŠTA

Ovaj privredni seminar  dobijate sa 100% garancije kvaliteta i praktičnog znanja.

Kao autor seminara, iskustveno znam i verujem, da će i vama, kao i svim prethodnim polaznicima, ovaj seminar biti od velike pomoći u  radu. Ali za uzvrat, potrebno je da i vi uložite vreme i trud u implementaciju naučenog.


Vaš predavač: Biljana Ttifunović Ja sam Biljana  Trifunović, diplomirani  ekonomista  dugogodišnji autor i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače,  aktivno pružam konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine deviznog poslovanja i poreza brojnim domaćim i stranim firmama. Neke od firmi sa kojima sarađujem i pomogla  im da ovi poslovi postanu majstorstvo a ne mučenje su:IBIS-INSTRUMENTS d.o.o., Uljarice  Bačka, USAID BEP – Cardno EMG, Beograd Farmalogist d.o.o., Galenika Fitofarmacija a.d., TARKETT SEE doo., Energoprojekt oprema, a.d., IKEA d.o.o,

KERAMIKA KANJIŽA d.o.o.,   SOJAPROTEIN, a.d.,  Bečej, DIJAMANT  AD,  DELHAIZE SERBIA d.o.o., ...

Moj posao je da vam pomognem da lakše i jednostavnije radite svoj posao.

Autor sam  stručne platforme: www.biljantrifunovicifa.com

Autor je knjige „Preduzetništvo – Moj izbor“.

Biljana Trifunović

Posebna prednost je što  pišem i govorim jezikom privrednika, tako da me mogu svi razumeti bez obzira na prethodno obrazovanje. 

Učestvovala sam  na mnogim međunarodnim projektima koji imaju za cilj osnaživanje i razvoj preduzetništa. Bila sam predavač  na prjektu „Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“, a koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija

Višedecenijski rad koji ima za cilj da budem "vetar u leđ privrednicima" nije ostao nezapažen.  Prestižna nagrada  „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“  koja se dodeljuje privrednicima u Srednjoj i Jugositočnoj Evropi, dobila  je naša firma. Nagrađena sam priznanjem Cvet uspeha – za Ženu Zmaj od strane Udruženja poslovnih žena Srbije.

IFA d.o.o. Beograd

PRIJAVITE SE

Vaša investicija za seminar sa praktičnim primerija za sve pretplatnike platforme www.biljanatrifunovicifa.com  je 12.000  dinara

Vi koji se još uvek niste postali član cena je 15.000 dinara

Datum i vreme održavanja seminara je: 17. 11. 2020. od 10h do 14h.

Popust: ukoliko se prijavi 3 ili više učesnika iz iste kompanije odobravamo popust od 10% na celu sumu.

Prijava: popunite elektronsku prijavu za seminar, unesite sve podatke u registracionu prijavu. Svoje mesto obezbeđujete avansnom uplatom.

Radujemo se što ćete biti deo zajednice koja usavršava svoje znanje, i tako doprinosi razvoju biznisa.

Prijava na seminare

01 - Prijava za seminar - Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Kontakt email na koji će vam stizati obaveštenja o seminaru na koji ste se prijavili!
Telefon/fax/mobilni telefon
Matični broj privrednog subjekta
Adresa (ukucati punu adresu, poštanski broj, grad/opštinu zbog slanja fakture)
Ostale napomene: npr. ako dolazi više zaposlenih iz jedne firme i sl.