02 - Prijava za seminar - Međunarodna cesija - asignacija

02 - Prijava za seminar - Međunarodna cesija - asignacija

Međunarodna cesija, asignacija, plaćanje drugom nerezidentu i naplata od drugog nerezidenta po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima, sa primerima iz prakse

Kontakt email na koji će vam stizati obaveštenja o seminaru na koji ste se prijavili!
Telefon/fax/mobilni telefon
Matični broj privrednog subjekta
Adresa (ukucati punu adresu, poštanski broj, grad/opštinu zbog slanja fakture)
Ostale napomene: npr. ako dolazi više zaposlenih iz jedne firme i sl.