01 - Prijava za seminar - Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

01 - Prijava za seminar - Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja - porez po odbitku za plaćene usluge stranom licu, sa primerima iz prakse

Kontakt email na koji će vam stizati obaveštenja o seminaru na koji ste se prijavili!
Telefon/fax/mobilni telefon
Matični broj privrednog subjekta
Adresa (ukucati punu adresu, poštanski broj, grad/opštinu zbog slanja fakture)
Ostale napomene: npr. ako dolazi više zaposlenih iz jedne firme i sl.