Besplatno predavanje:   Transferne cene po propisima Republike Crne Gore

     09. marta 2023. godine od 12h do 14h


Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Teme - najčešća pitanja na koja ću dati odgovor:

 Koje  transakcije su predmet analize:

  • Zašto postoji obaveza provere transfernih cijena – koji je cilj;
  • Ko se  po Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Republike Crne Gore smatra povezanim licem i ima obavezu izrade studije o transfernim cenama;
  • Koje  transakcije su  predmet analize u studiji o transfernim cenama;
  • Pozajmice između povezanih lica;
  • Rok za dostavljanje izveštaja;
  • Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku;
  • Koje transakcije ne podležu  proveri po principu transfernih cena.
  • Pozajmice povezanim licima: osnivaču ili članovima porodice


Vaš predavač 

Biljana Trifunović,  sa ogromnim iskustvom kao  predavač na temu transfernih cena i praktičar u izradi studija o transfernim cenama za veliki broj domaćih i stranih kompanija.  Održala sam preko 252 seminara uživo, u okviru preduzeća IFA d.o.o, i kao predavač Privredne komore Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Čačku, Požarevcu…. Privrednici iz cele Srbije  putovali su za Beograd da bi prisustvovali mojim seminarima i radionicama. Sada imate priliku da potpuno besplatno dobijete informacije iz svoje kancelarije,  bez dodatnih troškova putovanja.

Ovaj webinar biće od koristi

         👉Direktorima i menadžerima u kompanijama koji cene svoje vreme i poštuju propise;

         👉Vama koji  radite u firmi koja ima stranog osnivača, fizičko ili pravno lice;

         👉Vama koji radite u firmi koja posluje sa povezanim licima;

         👉Vama koji radite u knjigovodstvenim agencijama;

Ukoliko imate potrebu za izradu studije o transfernim cenama, javite se na vreme, da vam naš stručni tim uradi ovaj važni izveštaj o poslovanju.