Tag Archive

Tag Archives for " ZONE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA "

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA („Sl. list grada Beograda“, br. 87/2014) Član 1 Ovom odlukom određuju se zone na teritoriji grada Beograda kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Član 2 Na teritoriji grada Beograda određuju se zone u zavisnosti od tržišne vrednosti […]

Detaljnije...