Tag Archive

Tag Archives for " ZAVRŠETKOM LIKVIDACIJE OSTVARUJE SE ISKLJUČIVO DIVIDENDA "

ZAVRŠETKOM LIKVIDACIJE OSTVARUJE SE ISKLJUČIVO DIVIDENDA

ZAVRŠETKOM LIKVIDACIONOG POSTUPKA, ČLAN DRUŠTVA OSTVARUJE DIVIDENDU, A NE KAPITALNI DOBITAK, ODNOSNO KAPITALNI GUBITAK Saglasno odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nakon okončanja postupka likvidacije nad društvom, član tog društva može ostvariti isključivo dividendu (kao pozitivnu razliku likvidacionog ostatka koji mu je raspodeljen i vrednosti kapitala koji je uložio), a ne kapitalni dobitak, […]

Detaljnije...