Tag Archive

Tag Archives for " Zaštita zaposlenih na određeno vreme "

Zaštita zaposlenih na određeno vreme

  POSEBNA ZAŠTITA OD OTKAZA UGOVORA O RADU ZAPOSLENE NA ODREĐENO VREME ZA VREME TRUDNOĆE, PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA   Zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu, […]

Detaljnije...