Tag Archive

Tag Archives for " ZAPOŠLJAVANJE "

Olakšice za novozaposlena lica

NASTAVAK KORIŠĆENJA PRAVA NA OLAKŠICE ZA NOVOZAPOSLENA LICA U SLUČAJU PROMENE PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA   U slučaju promene pravne forme privrednog društva smatramo da poslodavac (privredno društvo) ima pravo da nastavi korišćenje olakšica za slučaj zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licima, koje je koristio pre promene pravne forme privrednog društva. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. […]

Detaljnije...

PRAVO NA OLAKŠICU ZA ZAPOŠLJAVANJE MOŽE DA SE OSTVARI I AKO JE LICE U PRETHODNOM PERIODU OSTVARILO PRAVO NA NOVČANU NAKNADU

Poslodavac može da ostvari pravo na olakšicu za zapošljavanje lica koje je kod Nacionalne službe za zapošljavanje prijavljeno kao nezaposleno, ali je u tom period bilo korisnik novčane naknade. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015), koji je na snazi od 01.01.2016. godine, deo odredbe koji […]

Detaljnije...