Tag Archive

Tag Archives for " ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA "

Iskazivanje zakupa poslovnog prostora – kada se plaćanje vrši na kraju godine u Obrascu POPDV

  U slučaju kada pravno lice uzme u zakup poslovni proctor od fizičkog lica i ugovori mesečnu naknadu u EUR-ima, a ceo iznos ugovorene naknade, dinarsku protivvrednost isplati na kraju godine, u obavezi je da podatke o naknadi iskazuje u polju 8d.2 Obrasca POPDV i to u svakom poreskom periodu treba iskazivati iznos naknade za […]

Detaljnije...