Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA "

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA

(„Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 107/2014 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Ovaj zakon uređuje strana ulaganja u preduzeća i druge oblike za obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti (u daljem tekstu: preduzeća) u Saveznoj Republici Jugoslaviji. […]

Detaljnije...