• Home
  • Blog
  • ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA "

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

 („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – dr. zakon, 130/2021, 129/2021 – dr. zakon i 138/2022)  Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u […]

Detaljnije...

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  

(„Sl. glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 i 44/2021 – dr. zakon)  Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Ovim zakonom uređuje se i […]

Detaljnije...

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

(„Sl. glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019)  Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Ovim zakonom uređuje se i registrovanje faktura i drugih zahteva […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

  Zakon o izmenama i dopunama Zakona rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  je objavljen u „Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine. Na snazi su i dalje ostali  važeći rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene se odnose  na komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, a […]

Detaljnije...

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

  („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Ovim zakonom uređuje se i registrovanje faktura i drugih zahteva […]

Detaljnije...