Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O RAČUNOVODSTVU "

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, […]

Detaljnije...

Dopuna Zakona o računovodstvu

Zakonom o dopunama Zakona o računovodstvu usled usklađivanja sa propisima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Dopune Zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 28. aprila 2018. godine. Dopunjen je član 15. Zakona o računovodstvu, pravna i fizička lica koja su krivično osuđivana, ne […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori