Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA "

NOVINE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA

Najznačajnije novine Zakona o privrednim komorama koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, koje pogađaju sve privredne subjekte u Srbiji, odnose se na odredbe novog Zakona, člana 33. koji propisuje da će od 1. januara 2017. uz obavezno članstvo obavezno biti i plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije. Član […]

Detaljnije...

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 112/2015)  I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: pojam, vrste, registracija, identitet, članstvo, poslovi, imovina i odgovornost za obaveze privrednih komora, odnos privrednih komora sa drugim organima i organizacijama, organi, posebna tela za rešavanje sporova, opšti akti i finansiranje privrednih komora, finansijski izveštaji, poslovne knjige i revizija privrednih komora, […]

Detaljnije...