• Home
  • Blog
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE ZA PRIMENU MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE

Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE ZA PRIMENU MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE "

ZAKON O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE ZA PRIMENU MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE

(„Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3/2018) ČLAN 1 Potvrđuje se Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (u daljem tekstu: Multilateralna konvencija) sačinjena u Parizu 24. novembra 2016. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Multilateralne […]

Detaljnije...