• Home
  • Blog
  • Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

Tag Archive

Tag Archives for " Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima "

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima    

(„Sl. glasnik RS“, br. 50/2018) UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom se, zbog posebnih karakteristika i uslova sezonskog rada u određenim delatnostima, uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u pojedinim delatnostima određenim u skladu sa ovim zakonom u sektoru poljoprivrede, […]

Detaljnije...