Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU "

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Značenje pojedinih izraza Član 2 Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje: 1) elektronsko poslovanje je upotreba podataka u elektronskom obliku, sredstava elektronske komunikacije i elektronske obrade podataka u obavljanju poslova fizičkih […]

Detaljnije...