Tag Archive

Tag Archives for " Zakon o bezbednosti hrane "

Zakon o bezbednosti hrane

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane […]

Detaljnije...