Tag Archive

Tag Archives for " Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti "

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji. Termini i definicije Član 2 Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) Arhivska delatnost zaštite arhivske […]

Detaljnije...