Tag Archive

Tag Archives for " Zajmovi zaposlenim "

Zajmovi zaposlenim

  ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENOM   Zakonom o radu propisano da opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, postoji mogućnost da poslodavac zaposlenom odobri zajam ako je to utvrdio opštim aktom (kolektivnim ugovorom […]

Detaljnije...