Tag Archive

Tag Archives for " VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA "

VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA

Iz Službenog glasnika („Sl. glasnik RS“, br. 29/2010): Otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci. Vrste otpada su: – komunalni otpad (otpad iz domaćinstva); – komercijalni otpad; – industrijski otpad. Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili […]

Detaljnije...