Tag Archive

Tag Archives for " Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja "

Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada zaposlenima prestane radni odnos kod jednog poslodavca – privrednog društva radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca – povezanog društva U slučaju smanjenja broja zaposlenih usled prestanka radnog odnosa (otkazom ugovora o radu, sporazumnim prestankom radnog odnosa) zaposlenima kod poslodavca – privrednog subjekta u […]

Detaljnije...