• Home
  • Blog
  • USLOVI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI I PRODAJA HRANE U TRGOVINSKIM OBJEKTIMA

Tag Archive

Tag Archives for " USLOVI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI I PRODAJA HRANE U TRGOVINSKIM OBJEKTIMA "

USLOVI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI I PRODAJA HRANE U TRGOVINSKIM OBJEKTIMA

Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata propisani su uslovi koje treba da ispunjava ugostiteljski objekat kao i šta podrazumeva ugostiteljska usluga. Pravilnikom je propisano da se usluga hrane i pića može pružati usluživanjem u prostoriji i […]

Detaljnije...