Tag Archive

Tag Archives for " Uredba za paušalno oporezivanje "

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika na prihode od samostalne delatnosti

(“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018) Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: preduzetnik) u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori