• Home
  • Blog
  • Uredba o uslovima za pripremu dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje

Tag Archive

Tag Archives for " Uredba o uslovima za pripremu dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje "

Uredba o uslovima za pripremu dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje

(„Sl. glasnik RS“, br. 86/2018) Predmet uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje. Interna pravila Član 2 Pravno ili fizičko lice koje obavlja pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje (u daljem tekstu: rukovalac pripreme) dužno je da donese […]

Detaljnije...