Tag Archive

Tag Archives for " UREDBA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU "

UREDBA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

(„Sl. glasnik RS“, br. 129/2014, 75/2015, 16/2016 i 108/2016) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuje se model strateškog partnerstva kao model privatizacije kroz institucionalni odnos domaćih ili stranih pravnih lica sa subjektom privatizacije odnosno Republikom Srbijom (u daljem tekstu: Strateško partnerstvo). Član 2 Model strateškog partnerstva sprovodi se: 1) zajedničkim ulaganjem putem osnivanja […]

Detaljnije...