Tag Archive

Tag Archives for " Uredba hartije od vrednosti "

UREDBA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI

(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2020) Član 1 Ovom uredbom uređuje se pojednostavljeni postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije. Član 2 Pojmovi dužničke hartije od vrednosti, izdavalac i prospekt, u smislu ove uredbe, imaju značenja određena zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Član 3 Komisija za hartije od vrednosti (u daljem […]

Detaljnije...