• Home
  • Blog
  • Uputstvo za novoosnovane poslodavce koji koriste oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade

Tag Archive

Tag Archives for " Uputstvo za novoosnovane poslodavce koji koriste oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade "

Uputstvo za novoosnovane poslodavce koji koriste oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade

Novoosnovani poslodavci – pravna lica i preduzetnici, koji od 1. oktobra 2018. godine koriste oslobođenje od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, imaju obavezu da pre isplate zarade za lica za koja koriste oslobođenje podnose pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku na Obrascu PPP-PD sa novom šifrom vrste prihoda – […]

Detaljnije...