• Home
  • Blog
  • UMANJENJE POREZA NA IMOVINU- AKO SU PREKO ZEMLJIŠTA IZGRAĐENI VODOVI DALEKOVODA

Tag Archive

Tag Archives for " UMANJENJE POREZA NA IMOVINU- AKO SU PREKO ZEMLJIŠTA IZGRAĐENI VODOVI DALEKOVODA "

UMANJENJE POREZA NA IMOVINU- AKO SU PREKO ZEMLJIŠTA IZGRAĐENI VODOVI DALEKOVODA

    Nepostojanje prava na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu u slučaju kada su preko zemljišta koje je predmet oporezivanja izgrađeni vodovi visokonaponskog dalekovoda   Prema Zakonu o porezima na imovinu, za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu, nepokretnosti se razvrstavaju u sledeće grupe odgovarajućih nepokretnosti: građevinsko zemljište; poljoprivredno zemljište; šumsko zemljište; stanovi; kuće za stanovanje; […]

Detaljnije...