Tag Archive

Tag Archives for " UGOVOR O RADU "

Ugovor o radu na neodređeno vreme u trajanju od 36 meseci

Rok u kome se može zaključiti ugovor o radu u trajanju do 36 meseci kod novoosnovanog poslodavca   Nakon isteka perioda od godinu dana od dana upisa u registar kod nadležnog organa, poslodavac se ne smatra novoosnovanim i sa zaposlenima ne može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme, u skladu sa članom 37. stav […]

Detaljnije...

PREKID IZMEĐU DVA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME

  Prekid kraći od 30 dana između dva ugovora o radu na određeno vreme ulazi u ukupan period od 24 meseca utvrđen zakonom kao maksimalni rok trajanja radnog odnosa na određeno vreme sa istim zaposlenim, a prekid koji je duži od 30 dana ne uračunava se u taj period. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka […]

Detaljnije...