Tag Archive

Tag Archives for " UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME "

RADNI ODNOS PO UGOVORU NA ODREĐENO VREME OBAVEZNO SE PRODUŽAVA DO ISTEKA PORODILJSKOG ODSUSTVA

OBAVEZA PRODUŽENJA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOJ NA ODREĐENO VREME DO ISTEKA KORIŠĆENJA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO S RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO S RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA   Zaposlenoj na određeno vreme, koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, poslodavac mora da […]

Detaljnije...

PREKID IZMEĐU DVA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME

  Prekid kraći od 30 dana između dva ugovora o radu na određeno vreme ulazi u ukupan period od 24 meseca utvrđen zakonom kao maksimalni rok trajanja radnog odnosa na određeno vreme sa istim zaposlenim, a prekid koji je duži od 30 dana ne uračunava se u taj period. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka […]

Detaljnije...