Tag Archive

Tag Archives for " TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA U CILJU PROMOCIJE PROIZVODA "

Primanje po osnovu naknade troškova službenog putovanja u cilju promocije i reklamiranja proizvoda

„Troškovi obveznika – distributera proizvoda, koji su nastali po osnovu organizovanja skupa radi promocije i reklamiranja tih proizvoda, a koji su u poslovnim knjigama (u skladu sa propisima o računovodstvu i opštim aktom obveznika) iskazani kao troškovi reklame i propagande priznaju se kao rashod u poreskom bilansu obveznika u iznosu do 10% od ukupnog prihoda, […]

Detaljnije...