Tag Archive

Tag Archives for " troškovi reprezentacije "

Troškovi reprezentacije

Evidentiranje troškova reprezentacije po osnovu izdataka koji se odnose na povećanje prodaje za unapred poznate kupce Izdaci u vidu proizvoda i ugostiteljskih usluga koji su usmereni na povećanje prodaje, a namenjeni su samo unapred poznatim licima, evidentiraju se kao troškovi reprezentacije (Mišljenje Ministarstva finansija (Sektor za finansijski sistem), br. 430-00-196/2020-04 od 25.8.2020. godine)

Detaljnije...