Tag Archive

Tag Archives for " TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM "

TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM

Trgovina je skup svih poslovnih aktivnosti prometa robe ili usluga radi ostvarivanja profita. Prema Zakonu o trgovini jedan način obavljanja trgovine je i trgovina ličnim nuđenjem odnosno trgovina van prodajnog objekta. Za obavljanje trgovine ličnim nuđenjem trgovac može da trgovinu ličnim nuđenjem da obavlja lično ili da angažuje punomoćnika koji će za njega obvljati trgovinu […]

Detaljnije...